Viktoras Biržiška - atsargos pulkininkas, leitenantas

2016-02-18|Žmogus - istorinė asmenybė|Vilniaus

V.Biržiška garsėjo kaip reiklus dėstytojas. Buvęs jo studentas Kaune Aleksandras Zujus rašė: „Šių eilučių autoriui neseniai Amerikoje pavyko beveik per akimirką rasti neapibrėžtinį integralą, kurį bergždžiai mėgino apskaičiuoti du kolegos amerikiečiai. Vienas jų pasakė man: „Jūs labai gerai mokate integravimo metodus." Man neliko nieko kita, kaip pasakyti: „Ir jūs mokėtumėte, jei jums būtų reikėję išlaikyti egzaminą pas prof. Viktorą Biržišką." Taigi egzaminams studentus V.Biržiška gerai parengdavo, nes, kaip rašo tas pats autorius, „iš prof. Z.Žemaičio „rankų" studentai matematikai patekdavo, kaip kad kai kas mėgdavo sakyti, į prof. Viktoro Biržiškos „skaistyklą" arba „malūną".

Parašė,  Prof.habil.dr. Algirdas AŽUBALIS

Skaityti daugiau

Profesorius Jonas Matulionis - matematikos „dievas Perkūnas“

2016-01-28|Žmogus - istorinė asmenybė|Vilniaus

...Dirbdamas atsakinguose postuose, padėdavo buvusiems tremtiniams: „Į koridorių išeina doc. Jonas Matulionis, tuometinis Elektrotechnikos fakulteto dekanas, ir praneša, kad prasideda lietuvių priėmimas <...>, stabteli tarpduryje ir klausia, ar yra Masėnas. Atsiliepiu. Liepia man prieiti arčiau ir priekaištauja, kodėl stoju į rusų grupę. Paaiškinu, kad baigiau rusų vidurinę ir lietuvių kalbos rašinio nebūčiau parašęs. Paklaustas, ar suprasčiau lietuviškai skaitomas paskaitas, atsakiau teigiamai. Po tokio pasikalbėjimo koridoriuje dekanas įsivedė mane į KPI rektoriaus kabinetą, kuriame dirbo mandatinė komisija. Laikydamas mane už rankos, dekanas pristatė mane prof. K.Baršauskui. Perteiksiu doc. J.Matulionio žodžius, kurie įsiminė visam gyvenimui: „Rektoriau, šis lietuviukas rusų grupėje visus egzaminus išlaikė penketais, jam trūksta tik lietuvių kalbos egzamino. Siūlau jį priimti į lietuvių grupę". <...> Po to rektorius paklausė, į kokią specialybę norėčiau, liepė iki žiemos išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą ir priėmė į KPI pramonės įmonių elektrifikacijos specialybės pirmąjį kursą", - rašo buvęs tremtinys T.Masėnas.

Parašė, Prof. habil. dr. Algirdas AŽUBALIS

Skaityti daugiau

Panevėžio šaulių sporto klubas 1926-1940 m

2016-01-07|Daiktas/objektas|Panevėžio

Klubo tikslas buvo propaguoti sportą ne tik tarp šaulių, bet ir kitų piliečių. Jau 1926 metais klubo nariai Panevėžyje įrengė čiuožyklą. Į klubą galėjo stoti ir ne šauliai, bet reikėjo šaulių rekomendacijų. 1927 metais klubas jau turėjo 80 narių. Prie šaulių būrių buvo steigiamos ir sportininkų komandos.

Parašė, Elena Markuckytė ir Donatas Pilkauskas

 

Skaityti daugiau

Profesorius Bronius Balčytis - matematikos vadovėlių pradinukams autorius

2015-12-30|Žmogus - amžininkas|Vilniaus

Nuo pirmojo prof. B.Balčyčio matematikos vadovėlio I klasei pasirodymo praėjo 46 metai. Taigi greit bus pusšimtis metų, kai nemaža dalis Lietuvos pradinukų (dabar - anūkai, prieš tai - tėvai, dar anksčiau - seneliai) mokosi matematikos iš prof. B.Balčyčio vadovėlių.

parašė, Prof. habil. dr. Algirdas Ažubalis

Skaityti daugiau

Istorikas, kunigas Jonas Totoraitis

2015-12-22|Žmogus - istorinė asmenybė|Vilniaus

...Jam rūpėjo nušviesti garbingą Lietuvos istoriją, tyrinėjo to krašto piliakalnius...

Parašė, Albinas VAIČIŪNAS

Skaityti daugiau